Esperanza är en ideell organisation som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen vänder sig till kvinnor av alla nationaliteter och ska verka för:

  • Att öka förståelsen och stärka gemenskapen mellan flyktingar, invandrare och svenskar.
  • Att speciellt underlätta situationen för flyktingkvinnor och deras barn.
  • Att hjälpa kvinnor ur deras isolering och till en lättare anpassning i svenska samhället.
  • Att uppmuntra alla kvinnor att ställa krav på jämställdhet i hemmet, yrkeslivet och i samhället.
  • Att genomdriva förändringar för föreningens målgrupper genom diskussioner med politiker och andra beslutsfattare.

Medlemmar är de som betalar den fastställda årliga medlemsavgiften. Varje medlem äger en röst vid föreningens årsmöte.

Historia

1991 började Esperanzas grundare, Magdalena Urgell, ta emot invandrarkvinnor, som kom till Luleå. Gruppen blev allt större, så 1995 beslutade man att starta en ”riktig” förening i en egen lokal. Vid denna tidpunkt togs också beslutet att gå med i Internationella kvinnoförbundet.

Numera bedrivs verksamheten på Köpmangatan 23 i Luleå.