Medlemmar är de som betalar den årliga medlemsavgiften. Varje medlem äger en röst vid föreningens årsmöte. För att bli medlem skickar du namn och adress, så skickar vi ett inbetalningskort på 150 kr till dig.