Internationella Kvinnoföreningen Esperanza
Internationella Kvinnoföreningen Esperanza
Den 2020-03-10 Hade vi invandrarråds möte (sista fysisk möte) på Rysk-svenska föreningen Sputnik. Närvarande var Daniel Smirat, ordförande, Lorena Cruz, IKF Esperanza, Katerina Ekström, Rysk-Svenska föreningen Sputnik, Anna-Maria Lundqvist Monroy, Länsstyrelsen Norrbotten
Edmon Fadel Dhwash, Syriska föreningen
Ali Valizadeh, HOMA, Pirjo Fredriksson, Finska föreningen, Viktor Kåreborn, Arbetsmarknadsförvaltningen
Tack Kararina för ditt välkomnande!
Internationella Kvinnoföreningen Esperanza
Internationella Kvinnoföreningen Esperanza
Informationsblad på olika språk

اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪو

ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

保护自己及他人不受病毒的侵害

Protect yourself and others from spread of infection

Chroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د
Internationella Kvinnoföreningen Esperanza
Internationella Kvinnoföreningen Esperanza
Nu behöver du inte längre alltid vara stark, bara tappa aldrig hoppet!
Ta hand om dig ❤
Internationella Kvinnoföreningen Esperanza
Internationella Kvinnoföreningen Esperanza
Med anledning av COVID-19 vi har ställt in alla aktiviteter vi har på Esperanza de närmaste veckorna såsom studiecirklar men även studiebesök. För allas bästa. Vi tänker extra mycket även på de redan isolerade människor som till exempel kvinnor som kan vara i ett utsatt läge i hemmet. Därför vill vi ändå vara tillgängliga för de som behöver akuthjälp. Vi finns ALLTID tillgängliga på chatten för att hjälpa till och samtala i många språk men vi är även tillgängliga i telefon mellan 10 till 14 måndag-fredag. Ta hand om er! ❤ /IKF Esperanza.